logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Zidni blokovi

Zidni blokovi
Zidni blokovi

Upotrebljavaju se za gradnju nosivih unutarnjih i vanjskih zidova za razne građevine. Idealni su za adaptacije i nadogradnju postojećih građevina, odlikuju se malom težinom pa samim time manje opterećuju temelje. Gradnja je čista i jednostavna, a radi velike otpornosti na požar, posebno su pogodni za gradnju potkrovnih stanova. S obzirom na visinu građevine, izabire se tlačna čvrstoća blokova. Za manje građevine s manjim opterećenjima upotrebljavamo zidne blokove čvrstoće 2,5/0,40, kod većih građevina upotrebljavamo za donje etaže zidne blokove veće čvrstoće, odnosno 4/0,50. Za zidove između stanova odnosno između dva prostora gdje se zahtijeva veća zvučna izolacija, upotrebljavamo teže zidne blokove debljine 25 cm, obujamske mase 0,65 t/m3

« | Povratak