logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

U elementi

U elementi
U elementi

Upotrebljavaju se za izvedbu AB horizontalnih serklaža i nadvoja. Oni su dvostrana ili trostrana oplata i toplinska zaštita (u prostor U profila potrebno je postaviti dodatnu toplinsku izolaciju od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-3 cm, zbog sprečavanja pojave hladnog mosta).

« | Povratak