logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Termoblokovi

Termoblokovi
Termoblokovi

Upotrebljavaju se za gradnju vanjskih nosivih zidova za sve vrste građevina kod kojih materijali za dodatnu toplinsku izolaciju nisu potrebni. Da bismo smanjili optimalnu potrošnju vrlo skupe energije za grijanje i hlađenje, gradimo vanjske zidove TERMOBLOKOVIMA debljine 30 ili 36,5 cm, ovisno o klimatskoj zoni. S obzirom na visinu građevine i opterećenje, izabire se također i tlačna čvrstoća blokova.

« | Povratak