logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

L elementi

L elementi
L elementi

Upotrebljavaju se za izvedbu AB horizontalnih serklaža za završetak stropnih i krovnih konstrukcija. Oni su jednostrana oplata i toplinska zaštita (u prostor L profila potrebno je prema vanjskoj strani postaviti dodatnu toplinsku izolaciju od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-3 cm, zbog sprečavanja pojave hladnog mosta).

« | Povratak