logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

POROTHERM 30 PROFI

POROTHERM_30_PROFI
POROTHERM_30_PROFI
Tlačna čvrstoća (N/mm2) 10
Dimenzije (cm) 30*25*24,9
Masa (kg/kom) 14,8
Potrošnja opeke (kom/m3) 53,3
Potrošnja opeke (kom/m2) 16
Utrošak DRYFIX.extra (doza/m2) 0,2
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,14
Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)* 0,39

 

« | Povratak