logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

POROTHERM 25 PROFI

POROTHERM_25_PROFI
POROTHERM_25_PROFI
Tlačna čvrstoća (N/mm2) 10,0
Dimenzije (cm) 25*37,5*24,9
Masa (kg/kom) 16,5
Potrošnja opeke (kom/m2) 10,5
Utrošak DRYFIX.extra (doza/m2) 0,2
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,15
Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)* 0,54

 

« | Povratak