logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

POROTHERM 20/50 MAXI

POROTHERM 20 50 MAXI
POROTHERM 20 50 MAXI
Tlačna čvrstoća (N/mm2) 8-10
Dimenzije (cm) 20x50x23,8
Duljina (m) 0,50
Masa (kg/kom) 14,5
NF (kom) 12,2
Potrošnja opeke (kom/m3) 42
Potrošnja opeke (kom/m2) 8
Utrošak morta (l/m2) 18
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,33
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)** 0,21
Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)** 0,9115
Broj komada na paleti 64
Težina palete (kg) 928
« | Povratak