logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

POROBLOK 5,5

POROBLOK 5,5
POROBLOK 5,5
Tlačna čvrstoća (N/mm2) 10
Dimenzije (cm) 29x19x19
Masa (kg/kom) 7,5
NF (kom) 5,40
Potrošnja opeke (kom/m3) 82,0
Potrošnja opeke (kom/m2) 25,0/16,7
Utrošak morta (l/m2) 38/25
Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)* 0,36
« | Povratak