logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Venera - glineni crijep

Venera Engoba Bakrenosmeđa
Venera Engoba Bakrenosmeđa
  • Preporučeno letvanje: cca. 37,0 cm
  • Pomično područje: cca. 36,5 - 38,5 cm
  • Pokrovna širina: cca. 23,0 cm
  • Ukupna širina: cca. 29,0 cm
  • Ukupna duižna: cca. 48,0 cm
  • Težina/kom: cca. 3,6 kg
  • utrošak kom/m²: cca. 11,0 kom.
  • Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: 20°
  • Mininalan nagib krova u klimatski nepovoljnim uvjetima: 10°
>
« | Povratak