logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Saturn - glineni crijep

Saturn Engoba Crna
Saturn Engoba Crna

Preporučeno letvanje: cca. 40,0 cm

Pomično područje: cca. 38,5 - 42,5 cm

Pokrovna širina: cca. 24,5 cm

Ukupna širina: cca. 28,9 cm

Ukupna duižna: cca. 48,4 cm

Težina/kom: cca. 4,15 kg

utrošak kom/m²: cca. 9,5 kom.

Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: 20°

Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: 25°

>
« | Povratak