logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Kontinental Plus - glineni crijep

Kontinental Plus
Kontinental Plus

Preporučeno letvanje: cca. 35 cm

Pomično područje: cca. 29,0 - 35,0 cm

Pokrovna širina: cca. 20,7 cm

Ukupna širina: cca. 25 cm

Ukupna duižna: cca. 42,2 cm

Težina/kom: cca. 3,0 kg

utrošak kom/m²: cca.13,5 - 16,5 kom.

Postavljanje: sa preklopom      

Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: 25°

Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: 30°

>
« | Povratak