logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Biber - glineni crijep

Biber
Biber
Preporučeno letvanje od 25° cca. 14,5 cm
Preporučeno letvanje od 35° cca. 15,0 cm
Preporučeno letvanje od 40° cca. 15,5 cm
Preporučeno letvanje od 45° cca. 16,0 cm
Pokrovna širina: cca. 19,2 cm
Ukupna širina: cca. 19,0 cm
Ukupna duižna: cca. 40,0 cm
Težina/kom: cca. 2,10 kg
utrošak kom/m²: cca. 32,0 - 35,3 kom
Minimalan nagib krova sa podaskanim krovištem: 25°
Minimalan nagib krova ako krovište nije podaskano: 30°
>
« | Povratak