logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

SCHIEDEL MULTI

SCHIEDEL MULTI
SCHIEDEL MULTI
  • plinski dimnjak za odvod dimnih plinova niskih temperatura iz trošila neovisnih od zraka u prostoriji
  • sistem s ugrađenim profiliranim keramičkim cijevima u brušenim plaštevima od lakog betona
  • otporan na vlagu bez stražnjeg prozračivanja
  • dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova u istoj vertikali
  • pogodan za ugradnju u višestambene objekte kao i u obiteljske kuće
« | Povratak