logo
Keramičke pločice, salon keramike, sanitarije, kupaonski namještaj građevinski materijal - fasade, hidro i termoizolacije, opeka, crijep instalacije centralnog grijanja i vode

Lukavac Supraluk 25 kg

Lukavac cement supraluk
Lukavac cement supraluk

SUPRALUK

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N

Cement za pripremu betona u zahtjevnim betonskim konstrukcijama.

OPIS

Miješani portland cement koji sadrži: 65-79 % portlandskog cementnog klinkera, 21-35 % silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka oznake L kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

PREPORUKE

Primjenjuje se za spravljanje pumpanih, transportnih i vodonepropusnih betona viših razreda čvrstoče, zbog svoje dobre obradivosti, postojanosti boje i male zapreminske promjene. Najviše se upotrebljava za izradu nosivih armiranih i nearmiranih konstrukcija (temelji, zidovi, grede, stubovi, ploče, stepeništa i sl.). Preporučuje se za izradu betonskih elemenata (betonski blok, opločnici, ivičnjaci, betonske cijevi, betonske redukcije, ab gabioni).

« | Povratak